BS BrezovaNadSvitavou

Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

 

 

 

 

Třída Březová

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Drápelová

 

 BS rozvrh 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy

 

 

 

 

 Naše akce

 

brezova akademie

Žáci nastínili v humorném představení svoji budoucnost

V rámci Školní akademie si naší žáci nacvičili číslo pod názve Brangers 2036. V humorném hudebním šotu nastínili vlastní budoucnost. Využili svých znalostí a toho, že spousta z nich umí hrát na hudební nástroje a ke svému vystoupení využili píseň "Inženýrská" ("Promovaní inženýři"). Nejen, že předvedli obdivuhodný výkon, ale dokonce si sami připravili kulisy a kostýmy. Vystoupení sklidilo hlasitý potlesk, který malí aktéři náležitě ocenili. Byla to pro ně ta nejlepší odměna za několik hodin příprav. 

 

brezova aj

Testování angličtiny

Cizí jazyky jsou velmi důležitou součástí dnešní komunikace. My si to velmi dobře uvědomujeme, proto mají naši žáci výuku anglického jazyka již od první třídy. Naši druháčci a třeťáčci prošli koncem školního roku přezkoušením a byli velmi úspěšní! Testování mělo tři části: první část byla zaměřená na čtení a porozumění, kdy žáci vyplňovali pracovní list. Druhá část prověřovala schopnost žáka reagovat na poslech a zpracovat podle pokynů úkoly v pracovním listě a třetí část byla "speaking" - ta prověřuje konverzační schopnosti, kdy žák hovoří s lektorem. Žáci obdrželi CERTIFIKÁT o splnění 1. úrovně LEVEL 1 . Všech dvanáct žáků certifikát získalo.

 

070

Výlet do Prahy jako součást výuky

Naši žáci se na konci školního roku vydali poznávat krásy našeho hlavního města Prahy. Už cesta vlakem byla velkým dobrodružstvím! Děti řešily v kupé různé úkoly: platbu za jízdenky, počítaly vzdálenosti mezi jednotlivými stanicemi, časy dojezdu apod. V průběhu cesty také vyhledávaly na mapě místa, která plánovaly navštívit. Po příjezdu na hlavní nádraží se žáci vydali na komentovanou prohlídku města. Dětem se výlet moc líbil a odnesly si z něj spoustu nových informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS3

 Základní škola Březová nad Svitavou

Základní kámen ke stavbě školy byl položen v roce 1909.
Práce kráčely mílovými kroky, neboť už 2. 10. 1910 proběhlo slavnostní svěcení školy.

 

 

  BS02 BS08 BS03
BS05 BS04 BS06